people-woman-coffee-meeting.jpg

Ledarutveckling

”Du är en förebild – vare sig du vill eller inte”

Att vara ledare innebär att man på ett medvetet sätt måste kunna interagera och anpassa sitt ledarskap utifrån olika händelser och situationer i verksamheten. Oavsett om trenden är nedåtgående eller uppåtgående behöver du förstå hur ditt ledarbeteende påverkar dina medarbetares prestationer. Vi ger dig verktygen för att effektivt kunna träna in det du behöver för att med positiv kraft och energi agera i din chefs och ledarroll. Vi ger dig stöd och feedback i ditt agerande för att du ska kunna nå ditt mål och bli en exceptionellt bra ledare med gott självförtroende. Vi utvecklar dig för att du ska kunna leda dina medarbetare och ditt företag på ett medvetet och engagerande sätt.

 

Medarbetarutveckling

”Hur är ditt personliga ledarskap som medarbetare?”

Att vara medarbetare innebär ett minst lika stort ansvar som att vara chef. Att se till att man som medarbetare själv kan nå sina mål genom att konstruktivt kunna värdera sina egna förutsättningar att göra ett bra arbete. Att man själv tänker igenom vad man behöver i form av kompetensutveckling, resurser och stöd. Att man proaktivt planerar och upprättar egna handlingsplaner och agerar på ett sätt som bidrar till att man själv, teamet och chefen når sina mål. 

 

mobile-social-hero.jpg

Säljutveckling

”Vi gör affärer med de vi gillar"

Ett allt tuffare affärsklimat gör att försäljningen har blivit mer komplex och mer integrerad i företagens hela affärsverksamhet. De digitala och sociala forumen på nätet har tagit över en stor del av prospekteringen vilket också påverkar kundernas köpmönster. 

Säljutveckling tillsammans med oss handlar bl.a. om att utveckla den affärssociala kompetensen genom att höja förmågan att interagera och kommunicera i konkurrensutsatta situationer, att leva företagets värderingar och bygga det personliga varumärket, att skapa trygghet och kundlojalitet och strategiskt arbeta med merförsäljning för att hjälpa kunden utvecklas. 

 

5206722465_b71e0a8357_b1.jpg

Karriärutveckling

”Hur starkt är ditt personliga varumärke?”

Vi hjälper dig reflektera och få perspektiv över din nuvarande situation. Att få hjälp och stöd i att ta ut en ny färdriktning som leder till nya karriärmöjligheter. Kanske innebär det att hitta nya arbetsuppgifter eller en ny roll eller tjänst - antingen internt eller externt - eller också handlar det om att hitta inspiration och få tillbaka arbetsglädjen i den roll du har idag.