Kontakt


Tel : +46 70 764 04 08
Mail: lars.hansson@exceptional.se
Skype: lars.hansson-exceptional
Linkedin: Lars Hansson

Lars Hansson

"Målinriktad, drivande, full av energi och väldigt intresserad av människors utveckling"

Med min kompetens och proaktiva inställning bidrar jag till både till individers och verksamheters utveckling. Jag är både tydlig och ödmjuk i min kommunikation. Jag är resultat- och kundorienterad med stor erfarenhet av att leda och utveckla företag och organisationer. Jag är öppen och socialt utåtriktad och har lätt att se saker från olika håll vilket gör att jag snabbt sätter mig in i de utmaningar ett utvecklingsuppdrag innebär. 

Bred erfarenhet av olika tjänster som Försäljningschef, Affärsområdeschef och Country Manager. Har sedan 2003 arbetat som konsult på företag som Mercuri International och Penna Human Capital Management samt i det egna företaget Exceptional.

Exempel på genomförda uppdrag

  • Har genomfört både organisatoriska och individuella förändringsarbeten både som mentor, utvecklare och coach
  • Har framgångsrikt utvecklat ledarskapet i olika företag och verksamheter, både i nationella och internationella miljöer
  • Har individuellt coachat chefer och ledare
  • Har utvecklat ledningsgrupper
  • Har faciliterat styrelseutvärderingar
  • Har utvecklat och genomfört längre ledarskapsprogram
  • Har arbetat fram affärsplaner och stöttat ledningsgrupper i att implementera strategier och operativa handlingsplaner
  • Har stor erfarenhet av utvecklingsarbete i extremt snabbväxande företag
  • Har framgångsrikt coachat chefer och medarbetare till nästa steg i karriären